سرور مجازی آلمان

1GB
 • 1 گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • یک هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آلمان محل سرور
 • دلخواه سیستم عامل
2GB
 • 2 گیگابایت رم
 • 120 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • یک هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آلمان محل سرور
 • دلخواه سیستم عامل
3GB
 • 3 گیگابایت رم
 • 160 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • دو هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آلمان محل سرور
 • دلخواه سیستم عامل
4GB
 • 4 گیگابایت رم
 • 180 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • سه هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آلمان محل سرور
 • دلخواه سیستم عامل
5GB
 • 5 گیگابایت رم
 • 1000 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • چهار هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آلمان محل سرور
 • دلخواه سیستم عامل