ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
1,387,500ریال
1 سال
N/A
1,387,500ریال
1 سال
.net
1,753,500ریال
1 سال
N/A
1,753,500ریال
1 سال
.org
1,753,500ریال
1 سال
N/A
1,753,500ریال
1 سال
.co
3,898,501ریال
1 سال
N/A
1,753,500ریال
1 سال
.info
1,783,500ریال
1 سال
N/A
1,753,500ریال
1 سال
.asia
2,068,501ریال
1 سال
N/A
2,068,501ریال
1 سال
.us
1,648,500ریال
1 سال
N/A
1,648,500ریال
1 سال
.name
1,575,000ریال
1 سال
N/A
1,575,000ریال
1 سال
.xyz
1,695,000ریال
1 سال
N/A
1,695,000ریال
1 سال
.ir
50,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
.store
8,325,000ریال
1 سال
N/A
8,325,000ریال
1 سال
.biz
1,843,501ریال
1 سال
N/A
1,843,501ریال
1 سال
.mobi
2,233,500ریال
1 سال
N/A
2,233,500ریال
1 سال
.pro
2,038,500ریال
1 سال
N/A
2,038,500ریال
1 سال
.tel
1,948,500ریال
1 سال
N/A
1,948,500ریال
1 سال
.travel
14,850,000ریال
1 سال
N/A
14,850,000ریال
1 سال
.am
6,000,000ریال
1 سال
N/A
6,000,000ریال
1 سال
.bz
3,375,000ریال
1 سال
N/A
3,375,000ریال
1 سال
.ca
2,010,000ریال
1 سال
N/A
2,010,000ریال
1 سال
.cc
1,785,000ریال
1 سال
N/A
1,785,000ریال
1 سال
.de
1,320,000ریال
1 سال
N/A
1,320,000ریال
1 سال
.jobs
17,400,000ریال
1 سال
N/A
17,400,000ریال
1 سال
.mn
6,600,000ریال
1 سال
N/A
6,600,000ریال
1 سال
.my
7,500,000ریال
1 سال
N/A
7,500,000ریال
1 سال
.tk
1,468,500ریال
1 سال
N/A
1,468,500ریال
1 سال
.tv
4,320,000ریال
1 سال
N/A
4,320,000ریال
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده