ایده ی نامگذاری روزی بعنوان روز برنامه نویسان اولین بار در سال ۲۰۰۲ توسط ولنتین بالت که کارمند معمولی یک شرکت کامپیوتری در روسیه بود مطرح شد. به همین جهت برای ثبت شدن و به رسمیت شناختن این روز تحت عنوان روز برنامه نویس تلاش زیادی کرد و سرانجام در سال ۲۰۰۹ این نامگذاری انجام گرفت و از آن به بعد، این روز در خیلی شرکت های کامپیوتری، شرکت های برنامه نویسی و وابسته به تکنولوژی جشن گرفته می شود. به دنبال آن کشور های آلمان، کانادا، چین، بریتانیا، استرالیا، نیوزلند و خیلی کشور های دیگر نیز این روز را به همین عنوان نامگذاری کرده و به ثبت رساندند.

نحوه برگزیدن روزی مناسب جهت گرامیداشت برنامه نویسان بسیار جالب است:  عدد ۲۵۶  معادل (۱۰۰) در مبنای ۱۶ است، به همین جهت ۲۵۶ امین روز سال را که عموماً روز ۱۳ سپتامبر می باشد به عنوان روز برنامه نویسان نامگذاری کرده اند. علت انتخاب  این عدد این است که  علاوه بر اینکه برای صنف برنامه نویسان عددی آشنا و محبوب است، در محدوده ی ۳۶۵ روز سال، بزرگترین توان عدد ۲ می باشد (۲ به توان ۸).

واقعیت این است که نقش برنامه نویسان در زندگی ما بقدری پر رنگ است که تعیین روزی برای گرامیداشت آنها واقعاً بسزا است. فکر می کنید بدون برنامه نویسان کامپیوتری، دنیای ما چگونه بود؟   

وب دیتا، این روز را به تمام برنامه نویسان تبریک میگوید.

کد تخفیف گرامیداشت روز برنامه نویس : DEV97Thursday, September 13, 2018

« بازگشت