واتساپ مارکتینگ

ارسال پیام انبوه واتساپ

- ارسال انبوه پیام تبلیغاتی واتساپ در چند ثانیه و گزارش دلیوری فوری
- قابلیت پیوست عکس پروفایل
- بدون نیاز به شماره مجازی
- قابلیت پیوست فایل/عکس/ویدئو و ...
- ارائه گزارشات کامل
قیمت واحد برای هر 1000 پیام میباشد.