سرور مجازی آلمان

1GB

رم 1 گیگابایت DDR4
پردازنده یک هسته
هارد 20GB
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

2GB

رم 2 گیگابایت DDR4
پردازنده دو هسته
هارد 35GB
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

3GB

رم 3 گیگابایت DDR4
پردازنده دو هسته
هارد 45GB
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

4GB

رم 4 گیگابایت DDR4
پردازنده سه هسته
هارد 55GB
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

5GB

رم 5 گیگابایت DDR4
پردازنده چهار هسته
هارد 65GB
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

6GB

رم 6 گیگابایت DDR4
پردازنده چهار هسته
هارد 80GB
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

7GB

رم 7 گیگابایت DDR4
پردازنده چهار هسته
هارد 90GB
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

8GB

رم 8 گیگابایت DDR4
پردازنده 6 هسته
هارد 100GB
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر